Σύλλογοι

Σύλλογος Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος Διάκος»

Ο Σύλλογος Αρτοτινών «Ο Αθανάσιος Διάκος» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1948. Πρώτος πρόεδρός του διετέλεσε ο Μακεδονομάχος στρατηγός Βασίλειος Σταυρόπουλος (καπετάν Κόρακας). Κύριος σκοπός του είναι η διατήρηση και ανάπτυξη των δεσμών των απανταχού Αρτοτινών μεταξύ τους και με το χωριό, καθώς και η συμβολή του στην ανάπτυξη της Αρτοτίνας. Κάθε χρόνο διοργανώνει τα “Διάκεια” και το παραδοσιακό “Φλάμπουρο” στο πανηγύρι του Αϊ-Γιαννιού, στις 29 Αυγούστου.


Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου «Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος»

Το 1987 ιδρύθηκε ο Σύλλογος Αρτοτινών Μεσολογγίου «Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος». Συσπειρώνει τους Αρτοτινούς της ευρύτερης περιοχής του Μεσολογγίου με τη διοργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, ενώ συμμετέχει ενεργά στο πανηγύρι και συνδράμει στις ανάγκες του χωριού.

log0230.jpg