Τοπικό Συμβούλιο

Σύμβουλοι Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας

1. Κάππας Βασίλειος του Ιωάννη

2. Μαυραγιάννης Κωνσταντίνος του Μιλτιάδη

3. Κάππας Γεώργιος του Κωνσταντίνου

15941031.jpg